RSS

Assignment 4# สายสัญญาณ

28 มิ.ย.

คำสั่ง

  ให้นักศึกษาทำการพิจารณาจากเงื่อนไขต่อไปนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบว่าเหตุใด ควรเลือกใช้การเชื่อมต่อแบบใยแก้วนำแสง หรือ แบบสายทองแดง

1.ต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับเครื่อง Desktop

Ans.ควรใช้สายสัญญาณแบบสายทองแดง เพราะ มีราคาในการสร้างและติดตั้งไม่สูงมาก ติดตั้งไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งใช้งานเองได้ อีกทั้ง สายทองแดง ยังเป็นที่นิยมมากในระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะ สามารถส่งผ่านสัญญาณแบบ Analog หรือ Digital ได้ ซึ่งการส่งสัญญาณ Digital สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลที่อัตราเร็วสูง ปัจจุบันอยู่ในช่วง 10 – 100 เมกะบิตต่อวินาที ได้ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่น โค้งงอได้ในการติดตั้งบนพื้นที่ที่จำกัด

สายทองแดงแบ่งเป็น3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่

         สายโคแอกเชล (Coaxial Cable)

           สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP)

          สายคู่ตีเกียวแบบมีฉนวนหุ้ม (STP)

2.ต้องการให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างวงแลนมีความเร็วสูง

Ans.ควรใช้สายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพราะ เป็นสายสัญญาณที่ถือว่ามีความเร็วสูงที่สุดในการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณแบบอื่นๆ มีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงมาก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนในการรับส่งข้อมูล และยังสามารถจำกัดการแพร่กระจายของข้อมูลในระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

     การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงมีจุดเด่นคือสามารถส่งสัญญาณหลาย ๆ ช่องไปได้พร้อมๆ กัน โดยใช้เทคนิคการผสมสัญญาณ (multiplexing) ที่นิยมใช้คือการทำ WDM (wavelength divison multiplexing) เป็นการส่งสัญญาณด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่ามหาศาลเมื่อเทียบกับการสื่อสารผ่านสายทองแดงแบบเดิม

3.ระยะทางที่สายสัญญาณเดินทางผ่านต้องผ่านเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

Ans. ควรใช้สายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง เพราะว่า

สายสัญญาณชนิดนี้จะใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่งโดย

สายสัญญาณจะเดินทางผ่านเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำหน้าที่ปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าให้

เป็นคลื่นแสง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณแสง

(แหล่งกำเนิดแสง) คือ LED หรือ เลเซอร์ไดโอดและอุปกรณ์

ที่รับหน้าทีปลี่ยนกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าคือ โฟโต้ไดโอด

4.ต้องการระบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุงกรณีเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ

Ans. ควรเลือกใช้สายสัญญาณแบบทองแดง เนื่องจาก สายสัญญาณนี้สามารถควบคุมจุดการเชื่อมต่อและการแพร่กระจายของข้อมูลได้ดี เพราะถ้าสามารถควบคุมจุดการเชื่อมต่อได้ดี ก็สามารถตรวจสอบและหาจุดที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อได้ง่ายเช่นกัน และสายสัญญาณแบบทองแดงไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการติดตั้งหรือแก้ปัญหาเท่าสายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง จึงทำให้สามารถทำการซ่อมบำรุงได้

5.รองรับการเพิ่มจุดการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook เพิ่มเติมอย่างน้อย 4 เครื่อง

Ans. ควรใช้สายสัญญาณแบบสายทองแดง โดยใช้สายโคแอกเชียล เพราะ สามารถส่งสัญญาณข้อมูลได้ทั้งช่องทาง แบบเบสแบนด์และแบบบรอดแบนด์ การส่งสัญญาณในเบสแบนด์สามารถทำได้เพียง 1 ช่อง ทางและเป็นแบบครึ่งดูเพล็กซ์ แต่ในส่วนของการส่งสัญญาณในบรอดแบนด์จะเป็น เช่นเดียวกับสายเคเบิลทีวี คือสามารถส่งได้พร้อมกันหลายช่องทาง ทั้งข้อมูลแบบดิจิตอลและอนาลอก สายโคแอกของเบสแบนด์สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 2 กม. ในยขณะที่บรอดแบนด์ส่งได้ไกลกว่า ถึง 6 กม โดยไม่ต้องใช้เครื่องทบทวนสัญญาณหรือเครื่องขยายเลย สายสัญญาณทองแดงแบบสายโคแอกเชียลเป็นสายที่นิยมใช้ในระบบเครือข่ายมากที่สุด เพราะ ง่ายต่อการติดตั้ง ถ้าต้องการเพิ่มจุดเชื่อมต่อก็สามารถทำได้โดยง่าย ไม่มีความสลับซับซ้อน และสามารถทำงานร่วมกับระบบการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมมากนัก ต่างจากสายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสงที่มีความยุ่งยากมากกว่า


Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 28, 2012 in Assignment

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: